• B6D6 Ngõ 75 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
  • +84 8 3366 8181
  • infor.thuanphat@gmail.com

Danh sách cán bộ nghiệp vụ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
DANH SÁCH CÁN BỘ NGHIỆP VỤ TRONG BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI